16 wskazówek dotyczących wydłużenia żywotności taśmy

16 wskazówek dotyczących wydłużenia żywotności taśmy

Okres eksploatacji i wydajność taśmy można znacząco wydłużyć dzięki prostej konserwacji i działaniom profilaktycznym. W dzisiejszym wpisie omówimy, w jaki sposób wydłużyć okres eksploatacji dzięki łatwym czynnościom związanym z obsługą, modyfikacją i naprawą.

Przechowywanie

 • Taśmy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
 • Należy chronić taśmy przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, skrajnymi temperaturami i promieniowaniem UV. Najlepiej przechowywać je w ciemnym pomieszczeniu lub w opakowaniu nieprzepuszczającym światła, które również chroni taśmy przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Produkty zawierające poliamidy powinny być zawsze w opakowaniu nieprzepuszczającym powietrza, aby uniknąć niepożądanego wchłaniania wilgoci lub wysychania.

Kontrola przenośnika i montaż nowej taśmy

 • Należy upewnić się, że wszystkie części instalacji mające kontakt z taśmą są czyste i pozbawione oleju, smaru oraz brudu itd.
 • Trzeba sprawdzić, czy wszystkie koła pasowe, rolki i noski są ustawione w osi równolegle i pod odpowiednim kątem do kierunku ruchu taśmy. Należy również upewnić się, że konstrukcja wsporcza nie jest zniekształcona i jest prawidłowo wyrównana we wszystkich płaszczyznach.
 • Konieczne jest sprawdzenie czy wymiary instalacji są prawidłowe. Najlepszą metodą jest pomiar przekątnych.
 • Urządzenie napinające musi być ustawione na najniższe ustawienie napinania.
 • Należy sprawdzić i/lub wymienić powłokę strony nośnej bębna na napędzie.
 • Należy upewnić się, że w taśmie nie powstały załamania. Końce taśmy należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz zadbać, aby nie uległy skręceniu lub załamaniu podczas montażu.
 • Naprężanie pod raz pierwszy
 • Ważne jest, aby upewnić się, że koło pasowe napędzające może napędzać pas bez poślizgu nawet pod maksymalnym obciążeniem. Dlatego istotna jest prawidłowa procedura naprężania i obserwacja minimalnego wydłużenia początkowego.
 • Minimalne wydłużenie początkowe dla taśm z tkaniną poliestrową wynosi 0,3%, a dla pasów z tkaniną poliamidową wynosi 0,5%. Uwaga: w przypadku taśmy transportującej z noskiem nożowym należy rozciągnąć taśmę w stopniu wystarczającym, aby nie ześlizgnęła się z bębna napędowego.

Wyrównanie taśmy

 • Ze względu na to, że taśma transportująca jest wyrównywana do konstrukcji i elementów, na których działa, kluczowe jest, aby przenośnik był prawidłowo wyrównany, a taśma została prawidłowo zamontowana przez przeszkolony personel.
 • Regulację należy wykonywać małymi krokami, pracując nad jednym kołem pasowym. Jednoczesna regulacja wielu kół pasowych lub rolek może mieć negatywny wpływ na charakterystykę prowadzenia taśmy, powodując utratę stabilności przez system i odmienne działanie w różnych warunkach pracy.
 • Po każdej regulacji należy umożliwić taśmie kilkukrotny obrót w celu ustalenia pozycji zgodnie z nowym wyrównaniem przed wprowadzeniem dodatkowych korekt.
 • Kluczowe jest zapobieganie ocieraniu się krawędzi taśmy o instalację, co może prowadzić do uszkodzeń niemożliwych do naprawienia.

Czyszczenie

 • Istotne jest utrzymywanie w najwyższej czystości wszystkich części instalacji, które stykają się z taśmą. Olej, smar, wilgoć, rdza, brud, ślady transportowanych produktów itd. na kołach pasowych, rolkach, prowadnicach ślizgowych i innych częściach instalacji mających kontakt z taśmą mogą powodować problemy dotyczące działania i wydajności taśmy i z pewnością skracają okres trwałości taśmy.
 • Poniżej przedstawiono kilka ogólnych uwag dotyczących czyszczenia syntetycznych taśm transportujących:
  • Jeśli to możliwe, czyszczenie należy wykonywać podczas postoju instalacji. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
  • Osady lekkich zanieczyszczeń (pył itd.) oczyścić przy użyciu miękkiej szmatki – suchej lub nawilżonej zimną lub ciepłą wodą.
  • Zabrudzenia olejem lub smarem można usuwać za pomocą gorącej wody i domowych detergentów bez środków ściernych (produkty słabo pieniące się ułatwiają spłukiwanie).
  •  Czyszczenie punktowe można wykonać przy użyciu wilgotnej szmatki, nakładając odpowiedni rozpuszczalnik.
  • Ciężkie zabrudzenia można usuwać przez pocieranie z zastosowaniem gorącej wody z mydłem lub mycie łagodnym rozpuszczalnikiem.

Te proste metody konserwacji mogą znacznie wydłużyć okres trwałości taśmy i oszczędzić wiele godzin pracy i zbędnych opóźnień. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące najlepszej ochrony taśmy, skontaktuj się z nami.

Pobierz naszą Instrukcję instalacji i konserwacji tkaninowych taśm transportujących (6040), aby uzyskać więcej informacji.

1 czerwca 2017  |  Dodane przez

René Grevengoed to Application Engineer w Holandii od 1996 roku. Jego językiem ojczystym jest holenderski, ale biegle posługuje się również językiem angielskim. Grevengoed specjalizuje się w ogólnym transporcie przenośnikowym, w tym w dziedzinie tkaninowych taśm transportujących oraz pasów napędowych. Posiada wiedzę w kilku dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, transport materiałów oraz przemysł drukarski i papierniczy. Grevengoed zdobywał doświadczenie i umiejętności niezbędne na obecnym stanowisku, pracując w warsztatach i przy instalacjach w zakładach.